PEMBAWA KEBENARAN

Selasa, 22 November 2011

Ku bUka leMbaran maSA laLu
D maNa banYak tERsimpAN kENangAN,pERjuaNGan,dAN kepAHitan
TeRfikir d beNak Ku
BetAPa pediHnYA dUNia iNi
MenYiksa,mEmbUnuh,mEmfitNah oRaNG yaNg taK bErsaLah
HaRI deMI haRi beRlaLu
TaHUn deMi tAHun mEnEPi
LaHIrlaH …
SeoRang pEMbawA kEBenARan
PeNEgaK ISlam
PEMbeRi caHayA kaLbu
MenERangi duNIa yaNG gELap aKan keMaksiaTAn,dAn keMusyIraKan
SeoRang pemBawa KEbeNAran
Yang taK leLah aKAn pePeranGAn,pERmusUHan,dAN kEBenciAN….
SeORang pEMbawa kEBenaRAn
YaNG mEmbaWA kITa mENuju tEMpaT yaNG leBIh bAIk,tEmPat yAng peNUh kENikmaTan,kESenanGan,dAn keGeMbiRaaN…
D tEmpAt iTu kITa biSA teRsenYum,baHagia,dAn dAmAI….

Tags: puisi masa lalu, puisi kenangan, puisi perjuangan, puisi kepahitan, puisi kemaksiatan, puisi kemusyrikan, puisi kesenangan, puisi kegembiraan

0 komentar:

Posting Komentar